02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

Д-р Наталия Горанова

Образование: Медицински университет – гр. Плевен – 2002г.  Придобита специалност:  Неврология – 2014г.

Следдипломни специализации: Неврология – 2010-1014 Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия “Св. Наум”
Професионална квалификация: Специалист по неврология, опит в клиничната практика, главоболие, болка, двигателни нарушения
Високоспециализирана дейност: Електромиография ( ЕМГ ) за подробности ТУК
Професионален опит: 2003-2004 Лекар в спешен медицински център в Общинска болница гр. Пирдоп;  2004-2010 Лекар в НО на СБР –Панчарево;  2010-2014 Лекар специализант в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум”
Месторабота:
– Клиника по нервни болести за невродегенеративнии периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум” ЕАД;

– Медицински център „Здраве-2003“ ООД

ЕМГ се извършва след предварително записване на Регистратурата

на  МЦ “Здраве-2003″ Филиал ” Суха река “

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!