02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

Електрокардиограмата акроним на българскиЕКГ  е записаният изходен резултат на електрическата активност на сърцетоЕлектрическото напрежение, произведено от електрическата проводимост на сърцето, измерено през кожата в различни точки чрез електроди, за определен период от време се записва на лентата, или на екрана на компютъра.

Проверката на електрическата активност на сърцето е неинвазивен тест, широко разпространен в болници и клиники. Резултатите могат да предоставят информация за физиологичното състояние на сърцето в покой или при натоварване и показват сърдечни заболявания.

Има 12 отвеждания – 6 периферни и 6 прекордиални. На крайниците са 3 двуполюсни и 3 еднополюсни отвеждания.

Посредством електрокардиографията се прави извод за безброй много заболявания и състояния. Бегъл опит за тяхното изброяване включва острите исхемични кризи, миокардния инфаркт, ритъмните нарушения на сърцето от всякакъв характер, смущения в пулса. Наред с това се вижда дали сърцето е деформирано, дали има данни за сърдечна недостатъчност, клапни пороци, възпаления, изливи и др.

 

error: Content is protected !!