02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com

СПИРОМЕТРИЯ или ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО – ФИД

Какво представлява спирометрията?

Спирометрията или Функционалното изследване на фишането (ФИД) е неинвазивно изследване, което дава информация на лекаря за:

  • Функционалния капацитет на белите дробове

  • Процесите на вдишване и издишване

  • Количеството въздух, което преминава през през белия дроб по време на нормалния дихателен цикъл

  • Разпределението на кислорода в дробовете

Чрез ФИД изследването се определят функционални нарушения в белите дробове при наличие на белодробни болести.

Защо се прави

Тестът е широко разпространен в диагностичния панел на белодробните заболявания. В зависимост от находките при теста те се разделят на: обструктивни – астма, емфизем, бронхиолит; рестриктивни – хроничен бронхит, бронхиектазии и смесени, като разликата между тях понякога е трудна. Чрез това изследване се определят функционални нарушения в белите дробове при наличие на белодробно заболяване.

 

Рискове и подготовка за ФИД

Няма рискове за пациента. Не е нужна предварителна подготовка. Ако в момента взимате кортикостероиди или бронходилататори – инхалаторни или в таблетна форма, необходимо е да предупредите лекаря, тъй като тези лекарства променят резултатите от теста. Цялото изследване отнема около 10 мин. Резултатите се обработват автоматично и се разчитат веднага от лекаря, който ще ги обсъди с Вас.

error: Content is protected !!