02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com

Програма майчино здравеопазване на НЗОК

 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени. 

Кой проследява бременността 

Бременните имат право сами да определят кой ще наблюдава бременността им, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. Това може да бъде както общопрактикуващият им лекар, така и специалист по акушерство и гинекология. Ако досега не са имали общопрактикуващ (личен) лекар, бременните могат да направят избор по местоживеене по всяко време на годината, като за целта попълнят регистрационна форма (формуляр) за първоначален избор и я занесат на избрания от тях лекар. Личният лекар може да бъде сменен в периода от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември. За целта се попълва регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която се предоставя на новоизбрания личен лекар. И двата формуляра могат да бъдат изтеглени от сайта на НЗОК или да се вземат от РЗОК по местоживеене.,

Бременната трябва да предостави на новоизбрания личен лекар извлечение с копия от медицинската документация. То се изготвя и се предоставя на бременната от предишния й личен лекар. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Майчино здравеопазване” за бъдещи майки. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода. Тя обхваща профилактични прегледи за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането, които са заплатени от НЗОК. За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени.

 

  • Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК №3), издадено от общопрактикуващия (личния) лекар, еднократно за срока на бременността и първите 42 дни след раждането.
  • Бременната има право да смени акушер-гинеколога. За целта личният лекар следва да издаде ново направление за смяната на лекаря-специалист по акушерство и гинекология по всяко време. Специалистът, установил бременността, включва бременната жената в програма „Майчино здравеопазване”, без да изисква ново, т.е. второ направление. Това може да бъде извършено както при първично, така и на вторично посещение.
  • При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог.

При първото посещение при лекаря той трябва да:

  • запознае бъдещата майка с правата й на здравно обслужване, като й предостави програмата „Майчино здравеопазване“ на НЗОК;
  • определи вероятната дата на раждане (вероятния термин на раждане);
  • снеме анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други);
  • измери артериалното кръвно налягане, както и ръста, теглото и обиколката на корема (което се прави по един път във всеки следващ месец и по два пъти в 8-я и 9-я месец от бременността).

Прегледи и изследвания при нормална бременност

Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от здравната каса прегледи – по един през първите 7 месеца от бременността, по два – през последните два месеца от нея и два – след раждането.

Задължителни лабораторни изследвания в различните срокове на бременността:

– изследване на кръв за хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ; изследване на кръвна захар; урина, които трябва да се повторят още по един път в V и VІІІ лунарен месец;

– определяне на кръвната група и Rh-фактор;

– изследване за сифилис (Васерман) и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие, и за HIV,

– два ехографски прегледа – един в началото на бременността, и втори – между 16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия календарен месец);

– изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ);

– изследване на влагалищен секрет за микробиологично изследване, което се повтаря още веднъж в ІХ лунарен месец;

– проследяване на сърдечната дейност на плода – от V лун. месец – по един път във всеки лунарен месец; а в ІХ и Х – по два пъти.

Ако наблюдението на нормалната бременност се провежда от личния лекар на бременната, се извършва задължителна консултация със специалист по „Акушерство и гинекология” (ултразвуково изследване на плода, вземане на материал за онкопрофилактична цитонамазка и микробиологично изследване). Прегледите могат да се повторят през 16-20 гестационна седмица (приблизително около петия месец на бременността).

Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността.

 

Прегледи и изследвания при рискова бременност

Бременната задължително се наблюдава от акушер-гинеколог.

Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания.

При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти – според вида на риска, и съответните специализирани изследвания.

Периодичността на месечните посещения при бременност с риск се определя от специалиста, в зависимост от обективното състояние на бременната.

НЗОК не заплаща генетични изследвания.

 

За подробна информация моля свалете от сайта на НЗОК: Информационна брошура за бъдещите майки

error: Content is protected !!