02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

Медицински център “Здраве – 2003” е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична помощ. Центърът е основан през 2003 година и от месец април същата година работи по договор със Здравната каса.В МЦ  ЗДРАВЕ-2003 се извършват прегледи и изследвания от екип  високо специализирани професионалисти от следните области на медицината:

N

Гастроентерология

N

Ортопедия и травматология

N

Хирургия

N

Съдова хирургия

N

Детска хирургия

N

Акушерство и гинекология

N

Медицинска онкология

N

Вътрешни болести

N

Ендокринология

N

Психиатрия

N

Нефрология

N

Неврология

N

Кардиология

Модерната диагностична апаратура, с която разполага центърът и квалифицираните специалисти, които работят в него дават възможност за извършване на редица високоспециализирани дейности като:

  • 4D Eхография – Триизмерно ултразвуково изследване в реално време

  • Eлектромиография (ЕМГ) и нервна проводимост

  • Транскраниална доплерова сонография

  • Ехокардиография – 24 часово Холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално кръвно налягане

  • Велоергонометрия – ЕКГ стрес – тест

  • Доплер на магистрални и периферни съдове

  • Еxографско изследане на стави на бебета

  • Течно – базирана цитонамазка

Тези изследвания позволяват бързо и точно, на едно и също място, без загуба на време и нерви да се постави правилната диагноза и да бъде проведено навременно и точно лечение.

 

В МЦ ” ЗДРАВЕ – 2003 ” работи Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК) за издаване на болнични листи. 

Извършват се прегледите и подготовката на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК. Медицински център “Здраве – 2003” предлага договори за абонаментно обслужване и извършване на профилактични прегледи, както в центъра, така и на територията на съответните фирми.

Ние приемаме пациенти с направления от личния лекар, както и неосигурени пациенти от цялата страна.

Наши партньори са:

             

Центърът работи съвместно с една от най-реномираните медико-диагностични лаборатории –

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!