02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

Д-р Наталия Горанова

 

Образование:

Медицински университет – гр. Плевен – 2002г.

Придобита специалност:

Неврология – 2014г.

 

Работи по следният график:

Понеделник
(от – до)
Вторник
(от – до)
Сряда
(от – до)
Четвърък
(от – до)
Петък
(от – до)
 
15:30 – 19:00
 
  15:30 – 19:00
Следдипломни специализации: Неврология – 2010-1014 Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия “Св. Наум”
Професионална квалификация: Специалист по неврология, опит в клиничната практика, главоболие, болка, двигателни нарушения
Високоспециализирана дейност: Електромиография ( ЕМГ )
Професионален опит: 2003-2004 Лекар в спешен медицински център в Общинска болница гр. Пирдоп;  2004-2010 Лекар в НО на СБР –Панчарево;  2010-2014 Лекар специализант в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум”
Месторабота: Клиника по нервни болести за невродегенеративнии периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум” ЕАД;

Медицински център „Здраве-2003“ ООД, филиал „Мир“ 1.

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!