02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

Д-р Панко Величков

 

Работи при следният график:

Четна дата: 8:30 – 12:00

 

Кардиологичния кабинет в МЦ“Здраве-2003“ разполага с всички необходими уреди за функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания: ЕКГ апарат, Доплер ехокардиография, Велоергометър, Холтер система за непрекъснат 24 часов запис на сърдечния ритъм. Съвременната апаратура и високия професионализъм на лекарите кардиолози дава възможност за бързо и ефективно лечение.

 

Високоспециализирана дейност от пакет

“Кардиология” – Ехокардиография, 24 ЧАСОВО

ХОЛТЕР МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ И

АРТЕРИАЛНО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ;

ВЕЛОЕРГОНОМЕТРИЯ – ЕКГ СТРЕС – ТЕСТ

 

За подробности към отделните методи отидете на ” за пациента “

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!