02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com

 

Д-р Паулина Илиева

 

Специалист по неврология, опит в клиничната практика,

 

главоболие, болка, двигателни нарушения

Работи по следния график:

Понеделник
(от – до)
Вторник
(от – до)
Сряда
(от – до)
Четвърък
(от – до)
Петък
(от – до)
15:00 – 19:00
 

Образование: Висше медицинско (2009 г. ) – лекар; Медицински университет, София

Придобита специалност:   Нервни болести – 2017г.

Професионален опит: 2009-2016 Лекар специализант в Клиника по неврология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; 2017 Лекар в Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум”

Месторабота: Клиника по нервни болести за невродегенеративнии периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум” ЕАД;

Медицински център „Здраве-2003“ ООД, филиал „Суха река“ бл.60.

В кабинета се извършват следните високоспециализирани дейности:

 Eлектромиография (ЕМГ) и нервна проводимост

Транскраниална доплерова сонография

 

За подробности относно отделните методи отидете на ” За пациента “

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!