02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

 

 

Д-р Петко Желязков

 

Придобита специалност : 

Нервни болести – 2010 г.

 

Работи по следния график:

 

ПОПИТАЙТЕ НА РЕГИСТРАТУРАТА

ЗА ДА СИ ЗАПИШЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧАС И ДЕН ЗА ПРЕГЛЕД

02/945 47 73 

Образование: Висше медицинско (1998 г. ) – лекар; Медицински университет, София
Следдипломни специализации: Доплер сонография – МБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”
Професионална квалификация и опит: специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Доплер сонография)
Месторабота: Клиника по нервни болести за невродегенеративнии периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП “Св. Наум” ЕАД;

Медицински център „Здраве-2003“ ООД, филиал „Суха река“ бл.60.

 

В кабинета се извършват следните високоспециализирани дейности:

 Eлектромиография (ЕМГ) и нервна проводимост

Транскраниална доплерова сонография

 

За подробности относно отделните методи отидете на ” За пациента “

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!