02 / 945 47 73 / Facebook mczdrave2003@gmail.com
Select Page

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ПАЦИЕНТИ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР И ЗА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЗДРАВНАТА КАСА НЕ ПОКРИВА

  OСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

ЦЕНА

1. Потребителска такса за пациенти, изпратени с направление по НЗОК 2.90
2. Потребителска такса за пенсионери, изпратени с направление по НЗОК 1.00
3. Първичен преглед при специалист за пациенти без направление по НЗОК 60.00
4. Вторичен преглед  при специалист за пациенти без направление по НЗОК 40.00
5. Повторен вторичен преглед в рамките на месец от датата на направлението 40.00
6. Консултация/ Разчитане на резултати след първи вторичен преглед 20.00
7. Консултация по документи 20.00
8. Домашна визита от специалист с транспорт на пациента 80.00
9. Домашна визита от медицинска сестра с транспорт на пациента 40.00
10. Издаване на болничен лист до 7 (седем) дни 20.00
11. Издаване на болничен лист над 7 (седем) дни 40.00
12. Издаване на дубликат на болничен лист 30.00
13. Консултация относно необходими документи за явяване на ТЕЛК 10.00

СПЕЦИАЛНИ

  Манипулации, инжекции, инфузии и др.  
14. Подкожна инжекция с рецепта от лекар на МЦ „Здраве“ 10.00
15. Мускулна инжекция с рецепта от лекар на МЦ „Здраве“ 10.00
16. Венозна манипулация 20.00
17. Венозна инфузия 30.00
18. Венозна инфузия с абокат 40.00
19. Поставяне/подмяна на катетър (с катетър на пациента) 50.00
20. Сваляне на катетър 30.00
21. Еднократна катетъризация на пикочен мехур 30.00
22. Вътреставна пункция 25.00
23. Периартикуларна пункция 20.00
  Превръзки  
24. Превръзка малка до 5см2 25.00
25. Превръзка средна до 10см2 35.00
26. Превръзка голяма над 10см2 50.00
27. Вторична  превръзка малка 12.00
28 Вторична  превръзка средна 15.00
29. Вторична  превръзка голяма 20.00

ХИРУРГИЯ

 30 Локално обезболяване 10.00
31 Инцизия, хирургична обработка, дренаж на рана 60.00
32. Сваляне на конци 20.00
33. Екстирпация на липом, атерон 70.00
34. Екстирпация на нокът 50.00
35. Премахване на кърлеж 20.00

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

36. Преглед 60.00
37. Преглед с доплер 70.00

КАРДИОЛОГИЯ

38. Измерване на кръвно налягане 5.00
39. Електрокардиограма 20.00
40. Велотест 50.00
41. Холтер ЕКГ 24 часов запис 50.00

           ДЕЙНОСТИ

Цена

НЕВРОЛОГИЯ

42. EМГ на горни/долни крайници 50.00
43. EМГ на горни и долни крайници 80.00

ГИНЕКОЛОГИЯ

44. Цитонамазка 25.00
45. Влагалищен секрет 25.00
46. Обгаряне на раничка 70.00
47. Поставяне на спирала 60.00
48. Сваляне на спирала 30.00
49. Колпоскопия 60.00
50. Биопсия 70.00
51. Полипектомия 80.00
52. Поставяне на халка 50.00
53. Сваляне на халка 30.00
54. Поставяне тампонада 30.00
55. Отстраняване на тампонада 20.00
56. Отстраняване на кондиломи 70.00
57. Туширане на раничка и влагалище 10.00
58. Катетаризация на пикочен мехур 30.00

ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

59. Ехография на коремни органи 60.00
60. Ехография на малък таз, матка, яйчници 60.00
61. Ехография на щитовидна жлеза 80.00
62. Фетална морфология 80.00
63. Ехография млечна жлеза 50.00
64. Ехография на тазобедрени стави при бебета 50.00
65. Ехография на стави и меки тъкани при възрастни 60.00
66. Ехокардиография 50.00
67. Доплерова сонография екстра и транскраниална 50.00
68. Преглед бебе (Клиничен преглед и ехография на стави) 80.00
69. Вътреставна инжекция под ехографски контрол  80.00

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

70. Консултация по документи 50.00
71. Домашно посещение 80.00
72. Подготовка за ТЕЛК 50.00
73. Вътреставна инжекция 40.00
74. Околоставна инжекция 40.00
ПРЕВРЪЗКИ: 
75. Малка:  5cm2 25.00
76. Средна: 10 cm2 35.00
77. Голяма: над 10 cm2 45.00
78. Сваляне на конци 25.00
79. Хирургическа обработка на малка рана с упойка 60.00
80. Хирургическа обработка на голяма рана с упойка 80.00
81. Инцизия на сухожилно влагалище с упойка 60.00
82. Екстирпация на нокът с упойка 60.00
83. Екстирпация на атером, липом с упойка 80.00
84. Изваждане на кърлеж 25.00
85. Поставяне на гипс на една става 50.00
86. Поставяне на гипс на две стави 70.00
87. Сваляне на гипс – малък 30.00
88. Сваляне на гипс – голям 50.00
89. Наместване на малка става при луксация 55.00
90. Наместване на голяма става при луксация 85.00
91. Екстракция на чуждо тяло с упойка 60.00
92. Хирургична обработка на панарициум 70.00
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
93. Спирометрия ( Функционално изследване на дишането ) 30.00
94. Спирометрия с бронходилататорен тест 40.00
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
95. Издаване на медицинска бележка за освобождаване от учебни занятия 10.00
96. Издаване на рецепта 10.00
97. Заверен препис на медицинска документи, издадени от медицинския център 10.00
98.  Издаване на зелена рецепта 20.00

 

 

В СИЛА ОТ 04.01.2023г.

 

 

 

Медицински център “Здраве – 2003”

разполага с два филиала в София

ПРЕГЛЕДИТЕ В ЦЕНТЪРА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

error: Content is protected !!